Позитивна мисла 2 | Горан Стефановски – “Диво месо”

541

“Да знаев какви ќе излезете, ќе ве издркав во чаша. Ебави младоста. Сѐ ќе запустите. Не признавате ни ѓавол ни бог. Немате ред ни во главите, ни во телата. Сѐ на своја рака, со првиот ветер, како муви без глава. Мислите сѐ што лета се јаде…

Европа ве бара? Ѝ се прди на Европа за вас!

Не знаете да се чувате, живеете на вересија. Ќе загинете по некои дупки, ќе ве изедат пајажани …

Името ќе ви се затре, коренот ќе ви се запусти, трага нема да остане од вас! Солзи немам да ве исплачам колку сте за тажење!“

Горан Стефановски, Диво месо, 1979