Овие ситни и одвратни суштества ги имаме на нашето тело, но нема да верувате – каде!

684