Никому ништо не му е јасно | 11 апстрактни слики продадени за милиони! Фото

508

Иако повеќето од лаиците овие дела тешко да ги наречат слики, износите за кои се продаваат ќе ве присилат, по првата вртоглавица, да размислите за вашите естетски критериуми.

Во последните неколку децении, вредноста на постмодернистите постојано расте. Како што цените се зголемуваат, на лаиците се помалку им е јасно зошто за овие дела колекционерите се подготвени да издвојат огромни суми на пари.

Впрочем, уверете се сами!

1. Mark Rothko – ЖОЛТА И СИНА – 46,5 МИЛИОНИ ДОЛЛАРИ

2. Barnett Newman – ЈАСТВО VI – 43,8 МИЛИОНИ ДОЛЛАРИ

3. Barnett Newman – ЦРН ОГАН 1 – 84,2 МИЛИОНИ ДОЛЛАРИ

4. Mark Rothko – ПОРТОКАЛОВА, ЦРВЕНА, ЖОЛТА – 86,9 МИЛИОНИ ДОЛЛАРИ

5. Gerhard Richter – КРВАВО, ЦРВЕНО ОГЛЕДАЛО – 1.1 МИЛИОНИ ДОЛЛАРИ

6. Lucio Fontana – КОНЦЕПТ НА ПРОСТОРОТ, ОЧЕКУВАЊЕ – 1,5 МИЛИОНИ ДОЛЛАРИ

Продолжува на страна 2