Позитивна мисла | Mark Twain

255

Два најважни денa во вашиот живот се денот кога сте се родиле и денот кога ќе дознаете зошто.

Mark Twain