Најстарите сијамски близнаци во светот! Видео

239

Сијамските близнаци се ретка појава, а се проценува дека се случуваат еден помеѓу 50.000 до 100,000 деца, со тоа што веројатноста за појава е повисока во Југозападна Азија и Африка

Околу половина се мртвородени, а мал дел се раѓаат со деформитети кои животот им го прават невозможен. Преживуваат околу 25%. Оваа појава е почеста кај жените отколку кај машките деца, во однос 3: 1.

Погледнете како живеат овие близнаци!