Позитивна мисла | Mark Twain

366

Политичарите и пелените треба да се менуваат често од иста причина.

Mark Twain