Древниот Индијански кодекс на етика – “Негативните мисли предизвикуваат болести на умот, телото и духот!”

820

Следи древен индијански кодекс напишан на современ јазик …

1. Стани со Сонцето и помоли се. Моли се сам. Моли често. Големиот Дух ќе слуша, само ако ти зборуваш.

2. Бидете толерантни за оние што се изгубени на патот. Незнаењето, гневот, љубомората и алчноста излегуваат од изгубените души. Молете се за нив да го најдат водството.

3. Побарајте се себе, преку себе. Не дозволувајте другите да управуваат со вашиот пат. Тоа е вашиот пат и само ваш – Другите можат да одат со вас, но никој не може да оди за вас.

4. Однесувајте се кон гостите во куќа со многу внимание. Послужете ги со најдобрата храна, дајте им најдобар кревет, осднесувајте се према нив со почит и честитост.

5. Не земајте ништо што не е ваше, било од некоја личност, заедница, дивиот свет или нечии култури. Не е заслужено и дадено. Не е твое.

6. Почитувајте се што постои на Земјата, како луѓето така и растенијата.

7. Почитувајте ги туѓите мислења, желби и зборови. Никогаш не прекинувајте нечиј говор, не се подбивајте со другите. Дозволете секое лице да има право на самоизразување.

8. Никогаш не зборувај лошо за другите. Негативната енергија што ја испраќате во вселената ќе ви врати дупло.

9. Сите луѓе прават грешки. Секоја грешка може да се прости.

10. Негативните мисли предизвикуваат болест на умот, телото и духот. Вежбајте оптимизам.

Продолжува на страна 2