Дали сексот старее?

293

Сексуални подвизи во нашата постара возраст во креветот се помалку. До овој заклучок стигнал тим од Сојузниот универзитет во Рио Гранде до Сул во Бразил.

Според научниците, телото има ограничено количество енергија што го користи за одржување на метаболизмот, регенерацијата и репродукцијата.

Колку повеќе се троши за репродукција, толку помалку енергија се хранат механизмите кои се одговорни за обновување на ткивата и органите. Како резултат на тоа, телото почнува да старее.

Еден од можните механизми кои ги поткрепуваат промените поврзани со возраста е синтезата на реактивните видови на кислород. Овие молекули имаат висока реактивност и оксидираат во клеточната мембрана, ја оштетуваат ДНК и ја нарушуваат хомеостазата.

Тие се нус-производ што се јавува во митохондрите одговорни за производство на енергија потребна за метаболизмот. Бидејќи сексуалната активност и репродукцијата се енергетски интензивни процеси, тие можат да го зголемат производството на кислородни радикали.