Бројот 666 не се однесува на ѓаволот туку на човек, а знаеме и за кого!

223

Според сите пресметки, бројот 666, кој се спомнува во книгата на Откровение, не се однесува на ѓаволот, туку на човек, од крв и месо.

Бројот 666 се однесува на Нерон, петтиот римски император, суров човек кого историјата го памети како еден болен човек кој амбициозно ги гонел христијаните.
Во ова верува Ким Хајнс Ајсен од Корнел Универзитетот професор и експерт за раното христијанство.

Всушност, на старогрчкиот јазик, секоја буква има нумеричка вредност и во случајот со Нерон ако секоја буква се собере ќе се добие точно 666, т.н. знакот на ѕверот.

Се разбира, многу имиња можат да одговараат на истиот збир, но за условите на Нерон, потврдено е од страна на поновата верзија на книгата Откровение пронајдена во Египет.

И со оглед на сите злосторства извршени од страна на Нерон, и кога била создадена книгата, тоа е сосема можно и логично затоа што авторот, Јован е (роден околу 15 година), и за Нерон пишувал под псевдонимот – 666.

Сите, експертите веруваат дека Откровението, најверојатно, потекнува од времето на владеењето на царот Домицијан, околу 95 година, но и како можноста за да се овозможи дека книгата е напишана токму за време на гонењатата на Нерон (владеел од 54-та до 68-та година) против христијаните, непосредно е пред 70-та година.

“Тука е и мудроста за која има разбирање, нека се пресмета бројот на ѕверот и бројот на човекот, а неговиот број е 666”, вели свештеникот Јован Богослов, можеби затоа што за време на Нерон, се убиени и апостолите Петар и Павле.