12 убави јапонски зборови со длабоки значења | Видео

117

Јазиците во светот се разликуваат едни од други поради фонетиката, граматиката, морфологијата…

Но, она што го прави секој јазик уникатен е што постојат зборови кои имаат длабоки значења и ако се преведуваат на друг јазик, губат од смислата.

Овојпат ви презентираме 12 зборови од јапонскиот јазик кои спаѓаат во оваа категорија: