Во овие земји да ви е задоволство да бидете жена

314

Ако предвид се земе долгогодишното потиснување и непријатно третирање на жените, малку се местата и земјите во кои животот за жените е вистинско задоволство.

Истражувајќи повеќе од 80 земји, со над 9.000 жени испитаници, листата на земји кои се најпогодни за живот како жена, се следниве 10.

Рангирани се според 5 критериуми: човекови права, еднаквост на пол, еднаквост на примања, безбедност и прогрес.

Нов Зеланд

Една од најмирните и најчисти земји, во кои поздравувањето на тотално непознат човек е навика.

Австрија

Земја со високи примања по жител, еднаквост на жените и мажите, место каде никој никогаш не се брза и не е нервозен.

Австралија

Земја во која искреноста во бизнисот е на високо ниво, а исто така и жените се на лидерски позиции. Имаат високо развиена свест за критикување на авторитетот и за индивидуално функционирање.

Швајцарија

Швајцарска прецизност на секое поле, а исто така е и многу толерантна кон луѓето од други националности.

Продолжува н страна 2