Сиромаштијата е штетна по здравјето

587

Научниците се категорични – да си сиромашен е штетно за здравјето. Недостатокот на пари влијае не само врз банкарската сметка, но и врз општата здравствена состојба, пишува весникот “Дејли експрес”, повикувајќи се на американско истражување.

Постојаниот стрес од недостатокот на доволно финансиски средства кај индивидуи со понизок социјален статус го оптоварува имунолошкиот систем и може да поттикне напади на телото, предизвикувајќи воспалителни процеси.

Истражувањето може да објасни зошто побогатите луѓе имаат тенденција да живеат подолго, додека меѓу посиромашните процентот на кардиоваскуларни болести и дијабетес е доста повисок.

Авторите на оваа студија од универзитетот “Дјук” утврдиле дека социјалниот статус влијае врз вклучувањето и исклучувањето на гени во имунолошкиот систем. За целта на истражувањето се направени експерименти со макаци резус. Претставниците на видот се блиски сродници на човекот и учењето им дава насоки за влијанието на социјалниот статус и врз здравјето на луѓето.

Во експериментите учествувале 45 женски мајмуни, кои немале директна врска и никогаш не се сретнале. Тие биле доведувани една по една во нови социјални групи, а првовнесените биле со повисок социјален статус од последните. За да истражуваат како социјалната положба влијае врз здравјето, стручњаците набљудувале активноста на 9000 гени во имунолошките клетки.

Истражувачите откриле разлики во активноста на над 1600 гени кај највисоките и нископоставените мајмуни.Разликите биле особено јасно изразени во активноста на природните клетки-убијци – белите крвни клетки, кои се првата заштитна линија кај инфекции.

Предметните клетки се покажаа како најактивни кај високите мајмуни, обезбедувајќи им подобра заштита против вируси. При нископоставените женски била забележана силна имунолошка реакција, која довела до преоптоварување на имунолошкиот систем и до неповолни воспалителни процеси.

“Силниот имун одговор може да биде спасувачки при присуството на инфективни агенси. Истиот механизам за самоодбрана сепак може да наштети, кога не се контролира правилно“, објаснуваат истражувачите. Специјалистите утврдиле и дека кога социјалниот статус ќе се подобри, ефектот врз имунолошкиот систем се менува кон поволен.