Позитивна мисла | Karl Marx

999

“Демократијата е решена загатката на сите устави.”

Karl Marx