Што прво гледате? Вашиот одговор открива во која група на луѓе припаѓате

644

Што прво видовте во насловната фотографија на овој напис?

Постојат наводно две различни решенија. Некои го гледаат раѓањето на Исус, а другите 2 тиранносауруса кои се караат кој ќе ја изеде големата лубеница.

Дали првото решение е вашиот одговор? Дали веднаш ги поврзавте овие форми со религијата и Исус или навистина видовте тиранносаури?

РЕШЕНИЕ:

Продолжува на страна 2