Сексуалното образование во Холандија

243

Преку внесување сексуално образование во основното образованиe, Холандија го крши табуата за прашања поврзани со сексот и репродуктивното здравје, станува една од земјите со најиска стапка на бременост кај малолетни лица и најнизок процент на сексуално преносливи болести. Исто така ученоците учат како да реагираат кога извесно однесување им е наметнато и непријатно.