Позитивна мисла | Татјана Алексиќ

325

Водење љубов е врв (на) креативностa – водење политика, секс без емоции …

Татјана Алексиќ