Позитивна мисла | Што ќе кажат луѓето?

394

ШТО ЌЕ КАЖАТ ЛУЃЕТО? Реченица кој уби повеќе сништа од било што друго.