Позитивна мисла | Отец Тадеј

538

Опушти се. Не ги земај премногу на себе грижите на овој свет, туку чувај го својот мир и живеј со Бога. Нека оди како што оди.

Отец Тадеј