Позитивна мисла | Jaques Fresco

233

Ми вика тој мене: “Ти си паметен човек. Како тоа да не си богат“?

Јас му одговорив: “Ти си богат човек. Како тоа да не си паметен“?

Jaques Fresco