Позитивна мисла | Некои луѓе остануваат без збор

81

Им кажав на некои луѓе да размислат малку пред да кажат нешто … Од тогаш не сум слушнала ниту збор од нив.