Позитивна мисла | Josip Broz Tito

266

Чувајте братство и јединство као зеницу ока свога.

Јосип Броз Тито