Позитивна мисла | Џина Паппас Џокси

200

По се изгледа сите сме јаки на вилица, но кога некој не треба, никаде не нема …

Џина Паппас Џокси