Позитивна мисла | Џина Паппас Џокси

93

Колнете се во љубовта. Таа е лек за сите рани и недоразбирања. 

Џина Паппас Џокси