Позитивна мисла | Alexis de Tocqueville – Демократија

140

Демократијата не прави силна врска меѓу луѓето, туку им го олеснува меѓусебниот однос.

Alexis de Tocqueville