Позитивна мисла

299

Денеска,

сакајте малку ПОЈАКО,

смејте се малку ПОГЛАСНО,

оние кои ги сакате прегрнете ги малку ПОЦВРСТО.

Затоа што УТРОТО НИКОМУ не е ветено!

XpX