КОГА СТЕ РОДЕНИ? Неверојатно точна анализа!

1436

Кога сте  родени?

Подолу е малку поинаква анализа на датумот на вашето раѓање.

01.01. – 09. 01. ~ Куче
10:01. – 24. 01. ~ Глушец
25.01. – 31. 01. ~ Лав
01.02. – 05. 02. ~ Мачка
06.02. – 14. 02. ~ Гулаб
15.02 – 21. 02. ~ Желка
22:02. – 28. 02. ~ Пантер
01.03. – 12.03. ~ Мајмун
13:03. – 15.03. ~ Лав
16:03. – 23. 03. ~ Глушец
24.03. – 31. 03. ~ Мачка
01.04. – 03. 04 ~ Куче
04.04. – 14. 04. ~ Пантер
15.04. – 26. 04. ~ Глушец
27.04. – 30. 04. ~ Желка
01.05. – 13.05. ~ Мајмун
14:05. – 21.05. ~ Гулаб
22:05. – 31.05. ~ Лав
01.06. – 03.06. ~ Глушец
04.06. – 14.06. ~ Желка
15.06. – 20.06. ~ Куче
21.06. – 24.06. ~ Мајмун
25.06. – 30.06. ~ Мачка
01.07. – 09.07. ~ Глушец
10.07. – 15.07. ~ Куче
16.07. – 26. 07. ~ Гулаб
27.07. – 31. 07. ~ Мачка
01.08. – 15. 08. ~ Мајмун
16.08. – 25. 08. ~ Глушец
26.08. – 31. 08. ~ Желка
01.09. – 14. 09. ~ Гулаб
15.09. – 27. 09. ~ Мачка
28.09. – 30. 09. ~ Куче
01.10. – 15. 10. ~ Мајмун
16.10. – 27. 10. ~ Желка
28.10. – 31. 10. ~ Пантер
01.11. – 16. 11. ~ Лав
17.11. – 30. 11. ~ Мачка
01.12. – 16. 12. ~ Куче
17.12. – 25. 12. ~ Мајмун
26.12. – 31. 12. ~ Гулаб

АНАЛИЗА

Продолжува на страна 2