Глутен | Сѐ што треба да знаете

416

За глутенот денес многу се зборува, но кои информации се всушност точни?

Многу луѓе се повеќе преминуваат на храна без глутен, но малку луѓе знаат што е глутен, и често до нив доаѓаат погрешни информации.

Глутенот всушност се протеини кои се наоѓаат во пченицата, ‘ржта и јачменот. Постојат повеќе сознанија во врска со штетноста на глутенот.