Во главицата кромид цела аптека

232

Над него рониме солзи, не олутува, ни мирисаат рацете по неговото чистење, често го презираме додека сме мали …