Што значи да сонуваш богатство?

380

Во животот секој од нас се стреми кон акумулација на богатство. За секој меѓутоа богатството се мери поинаку.

Колку често сте се виделе во сон себеси како богаташ?

Еве што е толкувањето на сличен сон, според Толковникот на сништа:

  • Ако се сонувате себеси како богаташ, наскоро ќе се разболите.
  • Ако сонувате друг како богаташ, тој ќе се разболи.
  • Ако видите богатство во сон, чекајте раздор во семејството.
  • Ако богатството е стекнато по нечесен пат – преку кражба или принуда, блиски луѓе ќе ве обвинуваат за нечесност.