Што прво забележувате на сликата?

556

Не се концентрирајте премногу, туку набрзина погледнете ја сликата и обрнете внимание на првата работа која ќе ја забележите.

Што прво забележавте?

1. Девојка со чадор?
2. Човек со виткана коса?
3. Едрилица?
4. Чад од оџак?

Одговори

Продолжува на страна 2