Позитивна мисла | Ураниа П.Џ.

571

Премногу те чувствувам за да престанам да те сакам !

Ураниа П.Џ.