Позитивна мисла | Srećko Lazzari

486

Паметната жена се однесува кон мажот како ковачот кон железото: прво добро ќе го вжешти, а потоа го обликува по свој вкус.

Srećko Lazzari