Позитивна мисла | Лавот и ветерот

309

Знаете за ветерот?

Такви се луѓето. Се вртат од кај што дува. Но, да одиш против него, е привилегија на најхрабрите.