Позитвна мисла | Магарето и самарот

4178

Кога со работа човек би можел да се збогати, тогаш магарето би носело златен самар.