Позитвна мисла | Магарето и самарот

3979

Кога со работа човек би можел да се збогати, тогаш магарето би носело златен самар.