Позитивна мисла | Иван Сергеевич Тургенев

754

Потојат три вида егоисти: егоисти кои сами живеат и им даваат на другите да живеат; егоисти кои сами живеат, но не им даваат на другите да живеат; и на кајот на краиштата, егоисти кои ниту живеат, ниту им даваат на другите да живеат.

Иван Сергеевич Тургенев