Позитивна мисла | George Orwell

230

Луѓето кои гласаат за корумпирани политичари, преваранти, лопови и предавници не се жртви туку соучесници.

Џорџ ОРВЕЛ

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims … but accomplices” — George Orwell