Позитивна мисла | Fernando Pessoa

96

Дозволете ми да верувам во она што никогаш нема да бидам во можност да станам.

Fernando Pessoa