Позитивна мисла | Душко Радовиќ

950

Има многу распар луѓе и многу непар комбинации. Ова е честа животна приказна. Или сте сами или сте излишни.

Душко Радовић