Позитивна мисла | Џина Паппас Џокси

27

Што е животот ако не фантазија!

Сакајте се луѓе. Водете љубов. Размножувајте се. Има смисла ова постоење.

Џина Паппас Џокси