Позитивна мисла | Контрола

8442

Држи под контрола три работи

  • Карактер, јазик и однесување

Брани три работи

  • Чест, пријател и послаб од тебе

Исклучи три работи

  • Навреда, незнаење и завист

Негувај три работи

  • Добрина, памет и прреијателство