Позитивмна мисла | Franz Kafka

2692

Еден идиот е еден идиот.
Два идиота се два идиота.
Десет илјади идиоти – политички партија.

Franz Kafka