МАЈСТОРИ НА МАНИПУЛАЦИЈАТА | Имате работа со социопат? Овие знаци ги издаваат, а начинот на кој функционира нивниот мозок е крајно морничав

249

Другите луѓе за социопатите често се само средство за постигнување на целта.

Кога колоквијално „почестуваме“ личност со титулата социопат, обично не ги одобруваме неговите карактеристики, кои вклучуваат себичност, непочитување на другите и општествени правила без чувство на вина и жалење, како и надминување на туѓите потреби за задоволување на сопствените чувства. И не сме далеку од вистината за ова нарушување.

Социопатијата, која медицинската професија ја нарекува и асоцијално растројство на личноста, е нарушување на менталното здравје поради кое луѓето кои страдаат од него не го разликуваат доброто од погрешното или ја игнорираат таа разлика. За нив, другите луѓе често се само средство за постигнување на целта, па луѓето со ова нарушување манипулираат, лажат и изневеруваат без воздржување, а во исто време можат да бидат многу шармантни доколку ситуацијата го налага тоа.

Но, почесто тие ќе ги заплашуваат, ќе бидат злонамерни, цинични и без почитување кон другите. Луѓето кои страдаат од ова нарушување често го кршат законот, а често злоупотребуваат дрога и алкохол. Можат да бидат импулсивни и насилни и поради сето тоа тешко се вклопуваат во општеството и тешко ги исполнуваат семејните и работните обврски.

Злоставувани и запоставени

Иако е многу лесно да се осудат луѓето кои се однесуваат вака и да се лутите на нив, треба да се знае дека нивното однесување често не е прашање на избор. Иако не се знае точно што предизвикува асоцијално растројство на личноста, се смета дека има основа во гените и, можеби, во промените што се случуваат во текот на развојот на мозокот.

Сепак, забележано е дека често се манифестира кај луѓе кои биле злоставувани и запоставени како деца или растеле во насилна и хаотична средина. Ова не значи дека луѓето не се одговорни за своето однесување, но потешко им е да го искусат светот и општеството на начинот на кој просечниот човек го доживува.

Луѓето со ова нарушување покажуваат проблеми во однесувањето уште на 15-годишна возраст. Тие вклучуваат агресија кон луѓе или животни, кражба, мамење и сериозни прекршувања на правилата.

Насилство

Според лекарите од клиниката Мајо, луѓето кои го имаат ова нарушување се соочуваат со значителни ризици и честопати не размислуваат за последиците од нивното однесување. Кога последиците се негативни, па дури и поразителни, тие не учат од своите грешки. Ова го отежнува одржувањето на односите со другите луѓе, а кога тие постојат обично има многу насилство во нив.

Луѓето кои страдаат од ова растројство на личноста ретко ќе бараат помош сами бидејќи не чувствуваат дека нивното однесување е погрешно или се чувствуваат виновни за нивните постапки. Затоа, тие ќе дојдат на психијатар само по наговор на семејството или ако страдаат од придружно нарушување како анксиозност или депресија.

Ако семејството или саканата личност забележи непропорционално однесување, тие можат нежно да ја поттикнат личноста да побара помош, но таквите обиди честопати се неуспешни како и самиот третман. Но, некои аспекти на нарушувањето, како што е агресијата, може да се третираат со лекови. Меѓутоа, ако самото семејство страда од постапките на пациентот, треба да се побара помош за себе за да добие поддршка и да научи да поставува здрави граници.

Во некои случаи, забележано е дека во средната возраст, по 45-та година, симптомите на ова нарушување стануваат помалку изразени, но не е јасно дали тоа се должи на зголемениот увид на луѓето со ова нарушување или на промените што доаѓаат со созревање и стареење.