Детето треба да учи на „потежокт“ начин

302

Понекогаш родителот треба да се дистанцира за да биде пообјективен во однос на детето. Многу може да се научи од набљудувањето на однесувањето на детето во играта и односот кон играчките.

Ако второто дете побара игрчака, не му сугерирајте на првото дете да ја позајми играчката, туку дозволете му само да одлучи како ќе постапи.

Обично родителите на второт дете не се грижат еднакво како за првото, па тоа има поубаво детство и можност повеќе да научи само. Обидете се со првото дете да не се однесувате премногу заштитнички бидејќи тоа не е од голема помош.

Иако родителот сака по секоја цена да избегне солзи и болка кај своето дете, обидете се да се ставите во улогата на детето. И самите многу често лекцијата ја учиме дури кога ќе ги почувствуваме последиците на сопствена кожа. Додека не постои голема опасност по детето, дозволете му само да истражува и да учи.

Немојте да реагирате дури и ако забележите дека детето донело погрешна одлука. Кога првпат ќе ги почувствува последиците бидете покрај него, но не со настап „ти реков“, туку објаснете му што можело да научи од дадената ситуација.

Дозволете му на детето да има свој став. Не забранувајте му на детето да грижи само за себе, бидејќи нема секогаш да бидете покрај него.

Учењето на потешкиот начин често резултира со некоја повреда, солзи и физичка болка, понекогаш детето и емоционално ќе биде повредено, но тоа е дел правилното одрастување.