За нас бизарно, за некој бизнис | Фирма тргува со производи од човечка кожа

59

Британската компанија Human Leather нуди скапи производи од природна (вистинска) човечка кожа. Компанијата работи во овој режим на демократија целосно легално веќе осма година, но без особености да се рекламира.

Таа продава преку интернет сајт различни предмети, производи и галантерија, изготвени од човечка кожа, пишува “Руская Весна”.

Треба да се земе предвид дека дадената фирма се позиционира како единствената во светот во својата дејност. Соодветно предлозите се ограничени и чинат многу скапо.

За дадената фирма е карактеристично е тоа што исполнувањето на нарачките е ограничено од тешкотиите со набавката на кожа До 2011 година, компанијата всушност го ограничува “апетитот” на своите клиенти, но од јули 2011 година таа во голема мера го прошири асортиманот на производство.

Комуникацијата со клиентите е исклучиво преку електронска пошта на фирмата. Изгледа чудно, дека фирмата нема канцеларија или друга застапеност.

Компанијата информира дека уредите се подготвуваат рачно од искусни мајстори. Кожата се зема од луѓе кои потпишуваат тестамент за тоа дека по нивната смрт нивната кожа ќе биде користена во активностите на фирмата.

Human Leather продава и ѓердани, како и амајлии “поседуваат различни моќни својства – физичка сила и бестрашност, сила на умот и имунитет”. Исто така може да се купи бележник за 9 000 евра, чевли за 18 000 евра и др

Изданието претпоставува дека дејноста на фирмата станала поинтензивна “благодарение” на Либија, Сирија и други земји, од каде како лулки на “демократијата” им се појавило големо количество “материјал”. И на тој начин не е потребно да се очекува смртта на донаторите по договор.

Сето ова ја поттикнува аналогија со практиката на Третиот рајх, каде слични активности се вршеа со научен пристап и се направени многу и различни производи од човечки остатоци така што нацистите не се ограничувале само со убивање на луѓето во гасните комори и палењето во крематориуми.