Важни датуми во текот на годината – Меѓународни празници

5571

Меѓународните празници (според официјалниот формулар) го одбележуваат денот, неделаta, годинаta, деценијаta или друг временски период според Грегоријанскиот календар, и служат да го привлечат вниманието на светската јавност кон некои важни меѓународни проблеми, да оdбележат или промовираат идеја. Повеќето се воспоставени од Генералното собрание на Обединетите нации, Економско-социјалниот совет или УНЕСКО.

ЈАНУАРИ

01/01 Светски ден на семејството, Светски ден на мирот
08/01 Светски ден на писменоста
10/01 Светски ден на смеата
15/01 Ден на верската слобода
25/01 Светски ден на лепроза
26/01 Меѓународен ден на царината
27/01 Меѓународен ден на сеќавање на холокаустот
31/01 Ден без пушење

ФЕВРУАРИ

Календар на важни датуми во заштита на животните и природата

Продолжува на страна 2