Три типа жени кои остануваат сами цел живот

948

Постојат три типа женикои во животот може да останат сами и да не пронајдат сродна душа.

Прв тип

Тоа се жени на кои оваа судбина им е многу поизвесна од која и да е друга. Тие веруваат во судбина до таа мера што се околу себе објаснуваат на тој начин. Секаде гледата знаци дека нешто е резултат на „божја волја“ ии некоја слична работа. Па така и очекувааѕ на ист начин да дојдат до животен партнер.

Втор тип

Тоа се негативни жени и тоа екстремни на кои секога чашата има е половина празна и кои не можат да најдат ни трунка светлост во најсончевиот ден. Заради таквиот став и опсесивното пронаоѓање маани кај секој кој ќе го запонзнаат, шансите за животна самотија се големи, затоа што и да ја најдат идеалната личност, ќе се концентрираат само на неговите лошис трани, што секако брзо ќе ја заврши нивната врска.

Трет тип

Тоа се жени сосема спротивни на претходните. Тие и во најцрните ситуации наоѓаат нешто добро. Но, таквиот поглед на свет им оневозможува реално сголедување на ситуацијата и забележување на вистинските проблеми. Затоа, ако најдат некој кој ќе го прифати нивниот невтемелен оптимизам, тој маж ќе го искористи нејзиниот позитивен став за своите потреби и ќе ја напушти штом повеќе нема да му треба.