Совети и препораки за бремените жени во време на COVID-19

222

Постојат препораки и брошура за трудници за антенатална и интерпартална грижа во услови на Ковид-19, во соработка со УНФПА и ХЕРА. Содржината е достапна на македонски и албански јазик на следните линкови:

Брошура за бремени жени и коронавирус

КОВИД-19 и бременост