Секс пози за динамичен дневен ритам

371

Секс позата лотус е една од најздравите начини да се чуствуваат поенергично партнерите, пишува Бастл.

Оваа поза треба да се практикува наутро, и влијае позитивно на срцето. Како што пишува порталот, движењата напред-назад го нормализираат срцевиот такт, но истовремено го потикнуваат. Мускулите се движат, и го унапредуваат кардиоваскуларниот систем.

Оваа поза е слична, на позата кога еден од партнерите е над другиот во седечка позиција.