Позитивна мисла | За животот

427

Животот секогаш ти враќа она што ќе му дадеш.

Текот, квалитетот и смислата на животот не се случајност.

Животот секогаш е огледало на твоите дела.