Позитивна мисла | Руми

263

Не озборувајте никого зад грб. Дури ниту навидум со наивна забелешка. Зборовите кои доаѓаат од нашата уста не се груби, туку постојано се одложуваат во бесконечноста и ќе ви се вратат тогаш кога за тоа ќе дојде време.

Руми